Witamy na stronie naszego przedszkola!

Aktualności

Dyżur wakacyjny.

Zgłoszenia dzieci rodziców pracujących na dyżur wakacyjny w sierpniu 2019r. będą przyjmowane od 06.05.2019r. do 31.05.2019r. u Intendenta w przedszkolu.

Rekrutacja 2019/2020.

04.03 – 29.03.2019r. godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola dla dzieci nowych. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w zakładce Karta zgłoszenia lub odebrać w przedszkolu. 17.04.2019r. – podanie do publiczne wiadomości listy kandytatów przyjętych ni nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym. Serdecznie zapraszamy!  

W celu ochrony zdrowia dzieci uczęszczających do przedszkola nauczyciele będą monitorować normy zanieczyszczeń powietrza przed planowanym wyjściem z budynku celem dłuższego pobytu dzieci na powietrzu tj. spacery, zajęcia ruchowe, wycieczki w najbliższej okolicy. Oceny jakości powietrza dokonywana będzie na stronie: https://airly.eu/map/pl UMIARKOWANA jakość powietrza – ograniczenie zajęć na powietrzu DOSTATECZNA, ZŁA, BARDZO ZŁA jakość powietrza […]