Grupa III

Drodzy Rodzice😊.

Prosimy o zakup książki do religii dla dziecka pięcioletniego „Spotkania dzieci Bożych”  Wydawnictwo Jedność.

Dziękujemy😊.

 

Od poniedziałku (25 październik) głównym tematem jest temat: Moje zmysły.

Dziecko:

 • poznaje zmysły i ich funkcje,
 • wymienia zmysły człowieka,
 • zna położenie, wygląd i działanie narządów zmysłów,
 • przyporządkowuje narządom ich zmysły,
 • rozpoznaje i nazywa dźwięki z otoczenia,
 • sprawdza jakie są najkorzystniejsze warunki dobrego słyszenia mowy, muzyki i innych dźwięków,
 • uświadamia sobie negatywny wpływ hałasu na zdrowie człowieka,
 • wypowiada się na temat tego po co nam są potrzebne oczy,
 • poznaje i określa zapachy,
 • rozpoznaje za pomocą zmysłu smaku i nazywa produkty żywnościowe,
 • rozpoznaje za pomocą dotyku przedmioty,
 • określa wrażenia dotykowe.