Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci z roczników 2018 – 2021 uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do Przedszkola Miejskiego nr 5 nie biorą udziału w rekrutacji. Dla tych dzieci rodzice zobowiązani są złożyć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Dębicy” w terminie od 22.01.2024 do 02.02.2024r. do godz. 15.00

Niespełnienie obowiązku złożenia „Deklaracji” w określonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu. Druki „Deklaracji” dostępne są w placówce u nauczycielek poszczególnych grup.

Składanie wniosków dla nowych dzieci o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie w terminie od 12.02.2024r. do 08.03.2024 do godziny 15.00.