Grupa V

Od poniedziałku (13 maj) tematem głównym jest temat: Moja miejscowość, mój region.

Dziecko:

 • wypowiada się na dany temat,
 • potrafi słuchać ze zrozumieniem,
 • wie, jakie znaczenie ma dla ludzi posiadanie domu i bliskich,
 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka oraz jej charakterystyczne obiekty,
 • poznaje herb Dębicy,
 • poznaje różne rodzaje domów mieszkalnych,
 • rozumie pojęcie „dom jednorodzinny”, „dom wielorodzinny”,
 • poznaje swoje najbliższe otoczenie, miejsca charakterystyczne, ważne,
 • przestrzega zasad ruchu drogowego warunkujących bezpieczeństwo,
 • zna nazwę swojej miejscowości,
 • potrafi opisać z pamięci i namalować swój dom,
 • rozumie, że domy w których mieszkamy tworzą miejscowość (miasto, wioskę),
 • ogląda albumy i ilustracje o Dębicy.