Grupa V

Drodzy Rodzice

Ze względu na stacjonarne ograniczenie funkcjonowania przedszkola i przejście na kształcenie na odległość propozycje zadań i aktywności będą wysyłane na grupowy Messenger.

 

Od poniedziałku (12 kwiecień) głównym tematem jest temat: Ekologia.

Dziecko:

 • rozumie potrzebę zachowania porządku w otoczeniu,
 • wie jak należy dbać o przyrodę,
 • rozumie potrzebę segregowania odpadów,
 • uświadamia sobie możliwość ponownego wykorzystania śmieci,
 • wie, co oznacza słowo „recykling”,
 • rozumie konieczność dbania o środowisko,
 • zna sposoby walki z zanieczyszczeniem środowiska,
 • poznaje przyczyny zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 • rozumie konieczność ochrony środowiska,
 • troszczy się o czystość swojego najbliższego otoczenia.

 

Drodzy Rodzice.

Kontakty indywidualne, podczas których chętni rodzice mogą umówić się na spotkanie, które umożliwia  spokojną rozmowę na temat indywidualnego rozwoju każdego dziecka i jego postępów
w różnych obszarach:

 •  1 poniedziałek i wtorek miesiąca w godzinach 15.30 – 16.00.

Zapraszamy😊 .

 

Od poniedziałku (12 kwiecień) głównym tematem jest temat: Ekologia.

Dziecko:

 • rozumie potrzebę zachowania porządku w otoczeniu,
 • wie jak należy dbać o przyrodę,
 • rozumie potrzebę segregowania odpadów,
 • uświadamia sobie możliwość ponownego wykorzystania śmieci,
 • wie, co oznacza słowo „recykling”,
 • rozumie konieczność dbania o środowisko,
 • zna sposoby walki z zanieczyszczeniem środowiska,
 • poznaje przyczyny zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 • rozumie konieczność ochrony środowiska,
 • troszczy się o czystość swojego najbliższego otoczenia.