Grupa II

Drodzy Rodzice.

Podaję adres e – mailowy naszej grupowej poczty, który będzie służył do naszych wspólnych kontaktów: maluchyprzedsszkole5@gmail.com

 

Drodzy Rodzice😊.

W tym roku dzieci będą pracować na religii w książkach. Dlatego zwracamy się z wpłacanie 8 zł. na książkę do religii.

Serdecznie dziękujemy😍.

 

Drodzy Rodzice😊.

Zwracamy się z ogromną prośbą o przyniesienie do przedszkola jednego mydła w płynie.

Z góry serdecznie dziękujemy😍.

Od poniedziałku (26 październik) głównym tematem jest temat: Moje zmysły.

Dziecko:

 • poznaje zmysły i ich funkcje,
 • poznaję budowę ciała człowieka,
 • wymienia rolę poszczególnych części ciała,
 • wymienia zmysły człowieka,
 • zna położenie, wygląd i działanie narządów zmysłów,
 • przyporządkowuje narządom ich zmysły,
 • rozpoznaje i nazywa dźwięki z otoczenia,
 • sprawdza jakie są najkorzystniejsze warunki dobrego słyszenia mowy, muzyki i innych dźwięków,
 • uświadamia sobie negatywny wpływ hałasu na zdrowie człowieka,
 • wypowiada się na temat tego po co nam są potrzebne oczy,
 • poznaje i określa zapachy,
 • rozpoznaje za pomocą zmysłu smaku i nazywa produkty żywnościowe,
 • rozpoznaje za pomocą dotyku przedmioty,
 • określa wrażenia dotykowe.