Grupa II

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na na miesiąc grudzień.

Tematy:

 1. Odwiedziny Mikołaja.
 2. Zima jest coraz bliżej.
 3. Magia świąt.
 4. Zabawki.

Dziecko:

 • wyraża swoje pomysły w ekspresji plastycznej,
 • wypowiada się na temat treści opowiadania,
 • rozpoznaje i nazywa emocje na twarzy św. Mikołaja, kończy rozpoczęte zadania,
 • maluje farbami obrazek Mikołaja,
 • powtarza z pamięci krótkie wiersze i rymowanki,
 • reaguje na ustalony sygnał,
 • śpiewa piosenkę, ilustruje ją ruchem,
 • liczy ukryte w sali pudełka i prezenty, wynik pokazuje na palcach,
 • wskazuje długą i krótką wstążkę oraz małe i duże pudełka,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wymienia wybrane zwyczaje bożonarodzeniowe,
 • wypowiada się na temat ilustracji bożonarodzeniowych,
 • wykonuje prace plastyczne związane z świętami,
 • odpowiada na pytanie dotyczące wiersza,
 • omawia wygląd choinki z wiersza,
 • wymienia oznaki zimy,
 • wie, jak należy zachować się podczas zabaw na śniegu,
 • mówi kilka słów po angielsku Santa Claus, Merry Christmas,
 • bawi się do piosenek w j. angielskim Jingle bells,
 • tańczy taniec „Gwiazdka”,
 • wie, co robić z zabawkami, którymi się już nie bawi,
 • wie, jakimi zabawkami bawiono się w dawnych czasach,
 • przelicza elementy.