Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 5 w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://przedszkole5debica.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2018.08.01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.09.01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Niedostępne elementy i treści

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
  • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych. (Nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy alternatywne)
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową oraz architektoniczną odpowiada dyrektor szkoły Jan Kowalski. Możesz skontaktować się z nim mailowo: przedszkolem5@vp.pl lub telefonicznie – tel. szkolny: 14 681 25 95

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miasta Dębica. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 5 w Dębicy
39 – 200 Dębica
ul. Łysogórska 23

Przedszkole Miejskie nr 5 w Dębicy ma siedzibę przy ul. Łysogórskiej 23. Aby wejść do budynku należy pokonać stopnie schodowe oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Budynek jest trzykondygnacyjny (piwnica, parter, I piętro),  nie posiada wind dla osób niepełnosprawnych, innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp., w korytarzach nie wydzielono stref kontroli. Przedszkole posiada zainstalowany dzwonek na zewnątrz budynku. W budynku brak oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Przedszkole nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.