Plan roczny

Roczny plan pracy Przedszkola Miejskiego nr 5 w Dębicy na rok szkolny 2023/2024.

W tym roku realizujemy temat:

Przedszkole animatorem ruchu”- wspomaganie dzieci w rozwoju umiejętności ruchowych.

 • Codziennie będziemy prowadzić ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej  i innych różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.
 • Promujemy zdrowy styl życia dzieci – będziemy organizować aktywny wypoczynek dzieci poprzez spacery, wycieczki poza przedszkolem.
 • Będziemy organizować zabawy i ćwiczenia ruchowe w salach, na ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do gimnastyki (chusty animacyjnej) – będziemy zachęcać dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych).
 • Będziemy prowadzić ćwiczenia wyciszające i  relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki.
 • Będziemy prowadzić zajęcia edukacyjne o charakterze prozdrowotnym.
 • Zorganizujemy Przedszkolną Spartakiadę dla dzieci z okazji Dnia Przedszkolaka.
 • Zorganizujemy Sportowy pokaz mody – Pierwszy Dzień Wiosny.
 • Zorganizujemy zawody sportowe dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”.
 • Zorganizujemy Przedszkolny Konkursu plastyczno – techniczny dla dzieci i rodziców „Ulubiony sport”.
 • Będziemy organizować zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 6 i innych wyjść do różnych kompleksów sportowych (np. stadion, siłownia).
 • Zorganizujemy spotkania ze sportowcami z różnych dyscyplin.
 • „Taniec to samo zdrowie” – zorganizujemy warsztaty taneczne na terenie przedszkola.
 • „Jestem małym ratownikiem” – zorganizujemy warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci.
 • Zorganizujemy  gimnastyczne zajęcia integracyjne z rodzicami – zajęcia otwarte.
 • Zorganizujemy Przedszkolny przegląd choreografii tanecznych, pokaz Zoomby z okazji Dnia Tańca (29 kwiecień).
 • Zorganizujemy międzygrupowe zawody sportowe w dwóch grupach wiekowych podczas z okazji Dnia Sportu (6 kwiecień).