Opłaty

W roku szkolnym 2017/2018 odpłatność za świadczenie usług przez Przedszkole Miejskie nr 5 wynosi:

  • Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 1zł za 1 godzinę za jeden dzień.
  • Za wyżywienie „wsad do kotła” (stawka dzienna) – 4.30 zł.