Grupa IV

Od poniedziałku (14 czerwiec) głównym tematem jest temat: Moje podwórko.

Dziecko:

 • wypowiada się na dany temat,
 • potrafi słuchać ze zrozumieniem,
 • wymienia sprzęt znajdujący się na placu zabaw,
 • czerpie radość ze wspólnych zabaw na powietrzu,
 • bezpiecznie bawi się na terenie przedszkolnym,
 • chętnie bawi się z rówieśnikami, przestrzega reguł zabawy,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • zgodnie współpracuje w grupie,
 • potrafi aktywnie spędzać wolny czas,
 • dba o kondycję i zdrowie,
 • przestrzega ustalonych norm i zasad dobrej zabawy,
 • obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji,
 • zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie,
 • stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach.

 

Drodzy Rodzice.

Kontakty indywidualne, podczas których chętni rodzice mogą umówić się na spotkanie, które umożliwia  spokojną rozmowę na temat indywidualnego rozwoju każdego dziecka i jego postępów
w różnych obszarach:

 •  1 i 3 poniedziałek miesiąca w godzinach 15.15 – 15.45.

Zapraszamy😊 .

 

Dzień Babci i Dzień Dziadka