Grupa IV

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na na miesiąc luty.

Tematy:

 1. Zwierzęta zimą.
 2. W teatrze.
 3. Nasi domowi ulubieńcy.
 4. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

Dziecko:

 • wie, w jaki sposób człowiek może pomóc zwierzętom przetrwać zimę,
 • wie jakie warunki są potrzebne do życia zwierząt leśnych podczas zimy,
 • rozumie trudną sytuację zwierząt zimą,
 • poznaje zimowe zwyczaje niektórych zwierząt – sen zimowy,
 • rozumie potrzebę karmienia zwierząt leśnych podczas zimy,
 • poznaje wygląd i nazwy niektórych zwierząt,
 • poszerza wiadomości dotyczące zwierząt,
 • wypowiada się na temat swoich domowych zwierząt,
 • budzi uczucia opiekuńcze w stosunku do zwierząt,
 • poznaje wybrane gatunki dinozaurów i charakterystyczne cechy ich wyglądu,
 • zapoznaje się z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych,
 • zapoznaje się z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,
 • wzbudza zainteresowanie historią Ziemi.