Karta zgłoszenia

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  • 22.02 – 02.03.2021r. godz. 15.00 – składanie deklaracji dzieci uczęszczających do przedszkola o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu u nauczycielek poszczególnych grup. Niezłożenie deklaracji w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
  • 03.03 – 26.03.2021r. godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobrać na stronie naszego przedszkola. Ze względu na sytuację epidemiczną, papierową wersję wniosku będzie można odebrać w przedsionku przedszkola (od 3 marca).
  • Wypełnione wnioski w zaklejonej kopercie prosimy składać do skrzynki pocztowej w przedsionku przedszkola. Dodatkowe informacje na temat rekrutacji będzie można uzyskać pod numerem telefonu 14 681 25 95 w godzinach od 9.00 d0 13.00.
  • 19.04.2021r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.

Oświadczenie o wielodzietności.

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do zapoznania z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022.