Grupa I

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień.

Tematy:

  1. Tutaj rosły paprocie.
  2. Co przynosi zima.
  3. Święta tuż, tuż.

Planowane osiągnięcia dzieci:

 • zapoznanie z pracą górnika, nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania się przy opowiadaniu treści obrazka,
 • wzbogacenie słownictwa o pojęcia: kopalnia węgla, nabywanie doświadczeń konstrukcyjnych poprzez układanie pociągów z klocków, z pudełek, z kartek, nabywanie umiejętności rozróżniania i porównywania: długi/krótki,
 • rozwijanie spostrzegawczości i uwagi podczas oglądania obrazków, książek o dinozaurach,
 • budzenie radości ze spotkania z Mikołajem i wspólnych zabaw, wyrabianie określonej reakcji na hasło podczas zabaw muzyczno – ruchowych, wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych,
 • zabawy plastyczne z elementem pojęć matematycznych, zapoznanie z kołem, rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wyobraźni,
 • zapoznanie z pojęciem ,,kartka świąteczna”, nabywanie umiejętności układania kompozycji płaskiej na ograniczonej płaszczyźnie, podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania kartki,
 • rozwijanie poczucia rytmu, zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi (janczary, trójkąt),
 • zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi i noworocznymi,
 • nauka na pamięć kolędy ,,Przybieżeli do Betlejem”, wyzwalanie radości podczas podejmowania prób wspólnego śpiewania kolęd,
 • wspólne przygotowanie stołu wigilijnego, składanie sobie życzeń, obserwacja  przygotowań do Bożego Narodzenia w najbliższym otoczeniu (w domu, przedszkolu, dekoracje na ulicy, w sklepach).