Grupa I

Od poniedziałku (13 maj) tematem głównym jest temat: Wiosna na łące.

Dziecko:

 • poznaje środowisko przyrodnicze – łąka,
 •  poznaje zwierzęta wiosennej łąki,
 • poznaje środowisko przyrodnicze – łąka,
 •  poznaje zwyczaje i budowę bociana i żaby,
 •  poznaje wiadomości o zwierzętach, kwiatach i owadach,
 •  umie opisać wygląd żaby i bociana,
 •  zna zwyczaje oraz sposób odżywiania bociana i żaby,
 •  rozwiązuje zagadki i wybiera właściwy obrazek,
 •  potrafi rozpoznać zwierzęta i rośliny żyjące na łące i ich odgłosy,
 •  wie jak należy dbać o przyrodę,
 •  poznaje wiadomości przyrodnicze na temat mieszkańców łąki,
 •  wie, jakie zwierzęta można spotkać na wiosennej łące.