Grupa I

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc listopad.

Tematy:

  1. Wiem co jem i dlatego jestem zdrowy.
  2. Jak przekazujemy informacje.
  3. Dzień i noc.
  4. Kapie, kropi, mży.
  5. Dbamy o zdrowie.

Planowane osiągnięcia dzieci:

 • klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy,
 • kształtowanie przekonania o konieczności spożywania warzyw i owoców, jako źródła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia,
 • kształcenie sprawności manualnej poprzez rwanie papieru na drobne elementy,
 • nabywanie umiejętności dokładnego gryzienia twardych pokarmów np. marchewki, jabłka,
 • wyrabianie nawyku mycia owoców/warzyw przed jedzeniem oraz mycia i wycierania rąk,
 • kształcenie poczucia rytmu,
 • nabywanie umiejętności prawidłowego nakrywania do stołu, zachęcanie do dbania o estetyczny wygląd nakrytego stołu, wdrażanie do przyjmowania odpowiedniej postawy przy stole,
 • układanie i nazywanie poszczególnych posiłków jedzonych w ciągu dnia,
 • zachęcanie do dbania o zdrowie poprzez spożywanie zdrowych produktów,
 • nabywanie przekonania o potrzebie regularnego jedzenia odpowiedniej ilości pokarmu, jedzenia zróżnicowanych produktów nie wywołujących alergii z dokładnym i wolnym przeżuwaniem,
 • poznanie drogi listu od nadawcy do adresata,
 • wdrażanie do uważnego słuchania nauczyciela i rówieśników,
 • utrwalanie znajomości imion rodziców,
 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej, rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki,
 • zapoznanie się ze współczesnymi środkami przekazu informacji,
 • układanie prostych rytmów z wykorzystaniem dwóch elementów,
 • rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie wrażliwości na muzykę,
 • rozwijanie uwagi, myślenia, wzbogacanie wiedzy ogólnej o świecie, rozumienie znaczenia snu dla zdrowia,
 • rozwijanie sprawności palców i nadgarstków, wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
 • zapoznanie się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią (zachmurzenie, deszcz, wiatr, śnieg),
 • porównywanie dwóch obrazki różniących się wyraźnymi cechami, określanie charakterystycznych cech jesienią,
 • kolorowanie patyczkami do uszu, nabywanie umiejętności kolorowania płaszczyzny, utrwalanie podstawowych kolorów,
 • wyrabianie umiejętności swobodnego poruszania się bez potrącania innych,
 • nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się pojęciami: wysoko, nisko,
 • rozumienie konieczności oszczędzania wody,
 • liczenie w zakresie trzech, nabywanie umiejętności tworzenia zbiorów 1-2-3 elementowych,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • uczenie  się gry na kołatce, zapoznanie się z instrumentami perkusyjnymi: bębenek, grzechotka, kołatka,
 • wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych m.in. poprzez prawidłowe mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety,
 • dbanie o czystość w najbliższym otoczeniu,
 • doskonalenie umiejętności mycia rąk i wycierania ich oraz samodzielnego posługiwania się grzebieniem,
 • nabywanie przekonania o potrzebie codziennego mycia się i zmieniania bielizny osobistej.