WAŻNA INFORMACJA!

W związku z wprowadzeniem drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, obowiązującego od dnia 28 lutego 2022 r., od godz. 23.59, do dnia 15 marca 2022 r., do godz. 23.59, wprowadza się zakaz wstępu na teren obiektu osobom postronnym. Do placówki mogą wchodzić jedynie rodzice i osoby upoważnione do odbioru dzieci.

Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów.

 

Zasady postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia.

 

Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym.