Rekrutacja uzupełniająca dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 5 na rok szkolny 2023/2024.

 Rekrutacja uzupełniająca dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 5 na rok szkolny 2023/2024.

Lista dzieci zakwalifikowanych znajduje się na tablicy w przedsionku przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola”

od 26.06.2023 do 28.06.2023r.

Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola można odebrać w przedsionku przedszkola, jak i pobrać na stronie internetowej placówki: przedszkole5debica.pl

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

Wypełnione Potwierdzenie w zaklejonej kopercie prosimy składać do skrzynki pocztowej w przedsionku przedszkola

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoważne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.