Nasze słoneczka spędzają pracowicie czas. Bardzo dziękujemy wszystkim przedszkolakom za intensywną pracę, a rodzicom za zaangażowanie, współpracę i zrozumienie.