Dnia 25 marca dzieci z przedszkola spacerowały wokół najbliższej okolicy z kwiatami w kolorach flagi Ukrainy jako wyraz naszej solidarności z dziećmi i nauczycielami wychowania przedszkolnego na Ukrainie.