ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 w Dębicy,
informuje, że w bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu dyżur wakacyjny jest zorganizowany
w miesiącu sierpniu 2021.
Od 1 lipca do 31 lipca 2021 roku w przedszkolu trwa przerwa wakacyjna.
Na dyżur do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców aktualnie obojga pracujących.
W okresie wakacji przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 16.30.
Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane będą od 11 maja do 31 maja 2021 roku, w dni robocze.
Rodzic wypełnia kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny, który pobiera u intendenta lub dyrektora przedszkola i składa go w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 roku włącznie.
Rezygnacje zgłoszeń na dyżur wakacyjny (w razie wystąpienia takiej sytuacji) należy niezwłocznie zgłosić
u intendenta lub dyrektora przedszkola.