WAŻNA INFORMACJA! Zmiany w rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

W związku z wprowadzeniem do dnia 15.03.2022r. drugiego stopnia alarmowego BRAVO (w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym) na terenie województwa i wprowadzeniem zakazu wstępu do przedszkola osobom postronnym wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać z naszej strony internetowej  i w formie pdf wysłać  na e-mail przedszkola: przedszkolem5@vp.pl  z adnotacją „wniosek o przyjęcie do przedszkola”.
 
W chwili zniesienia drugiego stopnia alarmowego BRAVO prosimy o przynoszenie oryginału wniosku do przedszkola w celu potwierdzenia rejestracji i ewentualne uzupełnienie dokumentacji.