Spotkanie adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych?.

Drodzy Rodzice.

Pragniemy, aby wszystkie dzieci z radością i uśmiechem uczęszczały do naszego przedszkola.

Dlatego serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte wraz z jednym opiekunem na spotkanie adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu w poniedziałek 31.08.2020r.

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną,
spotkanie odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
(Dziecko i rodzic powinni być zdrowi, nie mogą przebywać na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych, osoby dorosłe na terenie przedszkola obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Dla bezpieczeństwa uczestników proponujemy podział na 3 grupy:
Pierwsze spotkanie od 14.30 do 14.50,
Drugie spotkanie od 15.00 do 15.20,
Trzecie spotkanie od 15.30 do 15.50.

O przynależności do danej grupy rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie. Prosimy
o punktualne przyjście na spotkanie adaptacyjne.

Dzieci będą miały możliwość poznania nauczycielek i personelu obsługi, natomiast rodzice konsultacji się z nauczycielkami.

Serdecznie zapraszamy?.