Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 5 na rok szkolny 2023/2024.

Drodzy Rodzice.

Nabór dzieci zamieszkałych na terenie Dębicy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca i potrwa do 24 marca 2023r.

W terminie tym należy złożyć kartę zapisu dziecka do wybranego przedszkola (rodzice mogą składać karty maksymalnie do trzech placówek).

Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 znajdują się na naszej stronie w zakładce Karta zgłoszenia.