UWAGA! Rekrutacja do przedszkola drogą elektroniczną!

W związku z zamknięciem  przedszkola do dnia 25.03.2020r. można pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola z naszej strony internetowej i wysłać wniosek (najlepiej zeskanowany lub w pdf)  na
e-mail przedszkola: przedszkolem5@vp.pl  z adnotacją „wniosek o przyjęcie do przedszkola”.
W chwili otwarcia placówki prosimy o przynoszenie oryginału wniosku do przedszkola w celu potwierdzenia rejestracji i ewentualne uzupełnienie dokumentacji.