Rekrutacja 2019/2020.

  • 04.03 – 29.03.2019r. godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola dla dzieci nowych. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w zakładce Karta zgłoszenia lub odebrać w przedszkolu.
  • 17.04.2019r. – podanie do publiczne wiadomości listy kandytatów przyjętych ni nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym.

Serdecznie zapraszamy!