PILNE !!!

Od 29 marca do 9 kwietnia przedszkole będzie zamknięte, zawieszone zostaną zajęcia stacjonarne dla dzieci.
Opieka zapewniona zostanie jedynie dzieciom rodziców pracujących w sektorze medycznym i służbach mundurowych.
Bardzo prosimy rodziców w/w grup zawodowych o pisemne zgłoszenie zapotrzebowania na opiekę dla dzieci wraz z podaniem ilości godzin do dyrektora przedszkola lub intendentki do dnia 26 marca br.
Bardzo dziękujemy za sprawne przekazanie informacji zwrotnej.