Nowy rok szkolny – ważne informacje.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie.

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. W związku z trwającą pandemią COVID-19 zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaje wprowadzona Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Dębicy w okresie pandemii COVID-19, która będzie obowiązywać od 1 września br. do odwołania.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

?Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Dębicy w okresie pandemii COVID-19. w szczególności z:

§ 2
Zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Dębicy obowiązujące w czasie trwania pandemii COVID-19 lub do odwołania.
§ 3
Postępowaniem na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19 w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Dębicy celem zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID – 19 u innych dzieci, personelu lub osób przebywających w przedszkolu.

?Ważne informacje.

W przedszkolu nadal ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz. Zalecamy kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub kontakt telefoniczny.

Anita Kalina
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 w Dębicy