Nieodpłatna pomoc prawna i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT DĘBICKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje. W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).

Nieodpłatna pomoc prawna i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.