Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 5.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 5 znajduje się na tablicy w przedsionku przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola” do dnia 15.04.2021r.
Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola będzie można pobrać na stronie naszego przedszkola. Ze względu na sytuację epidemiczną, papierową wersję Potwierdzenia będzie można również odebrać w przedsionku przedszkola.

Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola

Wypełnione Potwierdzenie w zaklejonej kopercie prosimy składać do skrzynki pocztowej w przedsionku przedszkola lub wysłać na przedszkolnego e – maila przedszkolem5@vp.pl.

Zakwalifikowanie dzieci do przedszkola nie oznacza, że automatycznie dzieci z listy ogłoszonej 12 kwietnia 2021 roku zostaną przyjęte na przyszły rok szkolny.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoważne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.