Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 5.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajduje się na tablicy w przedsionku przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola” od 17.04.2023r. do 21.04.2023r.

Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola można odebrać w przedsionku przedszkola, jak i pobrać na stronie internetowej placówki: przedszkole5debica.pl

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola.

Wypełnione Potwierdzenie w zaklejonej kopercie prosimy składać do skrzynki pocztowej w przedsionku przedszkola.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie oznacza, że automatycznie dzieci z listy ogłoszonej 24 kwietnia 2023 roku zostaną przyjęte na przyszły rok szkolny.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoważne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.