Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 5.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 5 znajduje się na tablicy w przedsionku przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia „Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola” do dnia 14.04.2022r. Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola będzie można pobrać na stronie naszego przedszkola. Można również odebrać w przedsionku przedszkola.

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

Wypełnione „Potwierdzenie” w zaklejonej kopercie prosimy składać do skrzynki pocztowej w przedsionku przedszkola,

Zakwalifikowanie dzieci do przedszkola nie oznacza, że automatycznie dzieci z listy ogłoszonej 20 kwietnia 2022 roku zostaną przyjęte na przyszły rok szkolny. Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoważne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.