Komunikat dot. otwarcia i funkcjonowania żłobka i przedszkoli.

Żłobki i przedszkola

Do 12 maja br. rodzice/opiekunowie, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki muszą zgłosić w swoim żłobku, przedszkolu lub w szkole (dot. dzieci z oddziałów zerowych) deklarację wysłania dzieci do żłobka/przedszkola/szkoły wraz z zaświadczeniami rodziców/opiekunów od pracodawcy.

Druk: Zaświadczenie rodziców/opiekunów od pracodawcy.

Na podstawie złożonych deklaracji, w konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, podjęte zostaną decyzje dot. możliwości zapewnienia opieki żłobkowej/przedszkolnej w jednej placówce na terenie miasta z zachowaniem rygoru higienicznego, sanitarnego oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z rekomendacjami oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.

Żłobek miejski oraz przedszkola pozostają zamknięte do 24 maja, tj. do czasu, kiedy zamknięte pozostają również szkoły.

Uwaga: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

– przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,

– żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19,

– rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.

O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji w kraju oraz w regionie.

 

Komunikat dot. otwarcia instytucji kultury, obiektów sportowych oraz funkcjonowania żłobka i przedszkoli.