INFORMACJA: OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE ZA MARZEC.

Opłatę za przedszkole za miesiąc marzec proszę wpłacać przelewem
na konto przedszkola do dnia 17 kwietnia 2020r.:

Bank PKO S.A.: 35 1240 1792 1111 0010 6119 9494
w tytule podając dwie informacje:
odpłatność za opiekę – ……… zł
odpłatność za żywienie – ………. zł

Kwotę opłaty za przedszkole można sprawdzić logując się do programu:

edziecko.edu.pl

Sposób logowania:

login – numer karty dziecka
hasło – imię dziecka

Informacje o odpłatności można uzyskać pod numerem telefonu przedszkola
14 681 25 95 w godz. 9.00 do 12.00 w dniach 14.04 – 17.04.2020r.