Z okazji Światowego Dnia Życzliwości dzieci z grupy I przekazały kartki z życzeniami i leśne prezenty dla seniorów przy parafii Dębica Latoszyn. Seniorzy w wyrazie wdzięczności podarowali dzieciom prezenty.