Wizyta personelu medycznego w przedszkolu – 20.09.2019r.