Przedstawienie teatralne „Kłopoty sroczki” – 05.11.1018r.