Obchody Dnia Dziecka w przedszkolu. Pokaz karate i wspólne zabawy na ogrodzie przedszkolnym.