Nasze przedszkolaki brały udział w konkursach pozaprzedszkolnych.