Dzieci z grupy V uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 6.