Dzieci z grupy V brały udział w przedstawieniu teatralnym „Rzepka”.