Dzieci z grupy II biorą udział w wymianie pocztówkowej 2020/2021?.