Dnia 3 lutego dzieci z grupy I wykonały samodzielnie kanapki?.