Dnia 20 maja dzieci z grupy IV zorganizowały Dzień z Wielką Brytanią.