Dnia 19 grudnia dzieci z grupy IV brały udział w warsztatach z masy solnej w Pracowni kreatywności u Beni. Wspólnie z panią Bernadettą bawiły sią masą solną i wycinały foremkami różne kształty?.