Dnia 14 października w grupie IV i V odbyło się spotkanie z pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Trier z Niemiec.