Dnia 10 marca dzieci z grupy II uczestniczyły w warsztatach z masy solnej.