Wycieczka na ogródki działkowe ,,Kolejarz” w grupie IV i V – 27.06.2019r.