DYŻUR PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM – LIPIEC 2020r.

Szanowni Państwo, informujemy, że dyżur wakacyjny przedszkola zaplanowany
jest na lipiec 2020r.

Zapisy będą odbywać się od 15.06.2020 r. w terminie nieprzekraczalnym do 26.06.2020 r.
Dyżur organizowany jest dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dziecku.

W związku z COVID – 19 ilość miejsc na dyżur jest ograniczona tj. 16 dzieci w grupie. Praca placówki prowadzona będzie w reżimie sanitarnym określonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), a także zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia (MZ) oraz Ministra Edukacji Narodowej (MEN).

W celu zapisania dziecka (nie dotyczy dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola) na dyżur wakacyjny należy wypełnić:

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego nr 5 do dnia 26.06.2020r. O przyjęciu dziecka na dyżur decyduje Dyrektor przedszkola.