W celu ochrony zdrowia dzieci uczęszczających do przedszkola nauczyciele będą monitorować normy zanieczyszczeń powietrza przed planowanym wyjściem z budynku celem dłuższego pobytu dzieci na powietrzu tj. spacery, zajęcia ruchowe, wycieczki w najbliższej okolicy.

Oceny jakości powietrza dokonywana będzie na stronie:

https://airly.eu/map/pl

UMIARKOWANA jakość powietrza – ograniczenie zajęć na powietrzu

DOSTATECZNA, ZŁA, BARDZO ZŁA jakość powietrza – rezygnacja z zajęć na powietrzu i ograniczenie wietrzenia sal